Tarieven

Binnen onze praktijk kunt U terecht voor diverse prothetische behandelingen. Voor basisverzekerden gelden de volgende vergoedingen en bepalingen:

Volledige gebitsprothese, kunstgebit: 
  • De kosten voor een nieuwe volledige gebitsprothese wordt voor 75% uit de basisverzekering vergoed.
  • De wettelijke eigen bijdrage is 25%. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u een gedeelte van die 25% vergoed krijgen.
Volledige prothese op implantaten:
  • De implantaat behandeling en de volledige prothese op implantaten wordt vergoed uit de basisverzekering na toestemming van de zorgverzekeraar.
  • De eigen bijdrage bedraagt voor de implantaat gedragen gebitsprothese voor de onderkaak 10% en voor de bovenkaak 8% van de kosten.
Gedeeltelijke of frameprothese:
  • Bij een gedeeltelijke of frameprothese worden de kosten niet vergoed, tenzij u een aanvullende tandartsverzekering heeft.
Reparaties en rebasing: 
  • Reparatie of rebasing van een volledige gebitsprothese of implantaat prothese wordt gedeeltelijk vergoed uit de basisverzekering. Ook hier geldt een eigen bijdrage van 10% met een maximum van €45,-
  • Een reparatie aan een gedeeltelijke of frameprothese wordt alleen vergoed indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft.

Vergoedingen uit de basisverzekering worden verrekend met het eigen risico.