Verwerken Gegevens

Vanaf 25 mei 2018 vragen wij U, zodra U bij ons in de praktijk komt voor een kleine behandeling zoals het wegnemen van een drukplekje of uitgebreide behandeling zoals het aanmeten van een prothese om een toestemmingsformulier te ondertekenen.

Sinds 25 mei is de wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG van kracht. Dit betekent dat in geheel de Europese Unie dezelfde privacywet geldt. De AVG verzorgt onder meer de:

  • verstrekking en uitbreiding van uw privacy rechten
  • meer verantwoordelijkheid voor organisaties om uw privacy te beschermen

Wij als praktijk zijn bevoegd om bijzondere persoonsgegevens te verwerken voor de juiste uitvoering van ons vakgebied en wettelijke dossiers plicht. We nemen echter het zekere voor het onzekere en vragen expliciet om U gegevens te mogen verwerken,  verstrekken aan derden, zoals de zorgverzekeraars ter declaratie van U behandeling en eventuele verstrekking aan derden zoals uw huisarts of tandarts in het kader van de zorgrelatie. 

Mocht U hierover vragen hebben dan kunt U ons hierover aanspreken.